Legemiddelovervåking

Dette nettstedet er ikke utformet for, og må ikke brukes til å skaffe eller meddele sikkerhetsopplysninger knyttet til Bristol-Myers Squibbs produkter.

Rapportering av bivirkninger

Hvis du ønsker å rapportere inn en bivirkning på en pasient, ta kontakt med oss på telefon.
Telefon: +47 67 55 53 50

Rapportering av reklamasjoner

Kontakt nærmeste apotek eller vår avdeling for reklamasjoner
Telefon: +47 67 55 53 50, og be om å bli satt over til reklamasjonsansvarlig.

Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss

Siste oppdatering:  18-11-2016Ansvarlig:  Margaret Brusletto