Diclocil

Diclocil er en type penicillin som brukes ved hud- og bløtdelsinfeksjoner
Pakningsvedlegg injeksjonsvæske

Pakningsvedlegg kapsler

 

Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss

Siste oppdatering:  8-04-2011Ansvarlig:  Margaret Brusletto