Fakta Bristol-Myers Squibb

Konsernsjef
Giovanni Caforio, M.D.

General Manager, Nordic Region
Pervaiz Ahmed

Landschef, Bristol-Myers Squibb Norge
Hilde Bech

Globalt hovedkontor
345 Park Avenue, New York

Norsk hovedkontor
Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker
Tlf. 67 55 53 52, faks: 67 55 53 52
Internettside: http://www.b-ms.no/

Ansatte *
25 000 globalt

Børsnotering
BMY (NYSE )

Omsetning *
16,6 milliarder USD globalt

Investering i forskning & utvikling 
Ca. 4,04 milliarder USD

* 2015

Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss

Siste oppdatering:  5-08-2016Ansvarlig:  Margaret Brusletto