Pasientsider

Disse sidene er laget spesielt for deg som er pasient eller pårørende. Her finnes det mye informasjon dersom du søker mer kunnskap om hepatitt C.

Vi håper du opplever informasjonen og tjenestene vi tilbyr som nyttige.

 

Hepatit C

Hepatitt C

Hepatitt C forårsakes av hepatitt C-viruset (HCV) som fører til en infeksjon som hovedsakelig rammer leveren. Verdens Helseorganisasjon oppgir antallet hepatitt-C smittede til 180 millioner mennesker.