Behandling av hepatitt C

Kan man kurere hepatitt C?

Rundt 15-50 prosent av alle de som smittes av hepatitt C blir friske i løpet av seks måneder uten behanding. Resten utvikler en kronisk infeksjon som man kan ha resten av livet. Nye behandlingsmuligheter gjør at de fleste i dag kan kureres for sykdommen. Hepatitt C sees som kurert når viruset ikke kan finnes i blodstrømmen etter avsluttet behandling og seks måneder fram i tid. En kurert hepatitt C-infeksjon betyr ikke at man er beskyttet fra å bli smittet igjen.

Behandling av hepatitt C

Ved akutt hepatitt C-infeksjon gis ofte ingen spesifikk behandling. Sykdomsforløpet gir ingen symptomer i de fleste tilfeller, og derfor er det vanlig at man ikke engang oppdager infeksjonen i den akutte fasen. Det er veldig uvanlig, men kan forekomme, at akutt hepatitt C gir livstruende symptomer som for eksempel akutt leversvikt. I et slikt tilfelle trenger man innleggelse på sykehus og i noen tilfeller på intensivavdelingen.

Det finnes ulike typer hepatitt C-virus og de kalles genotyper. Hepatitt C deles inn i seks genotyper (betegnes med 1-6) som er nært beslektede men som er tilstrekkelig ulike til at de reagerer ulikt på behandling.

En del genotyper krever behandling over lengre tid for å øke sjansene til å bli helt kvitt viruset mens en del ikke krever like lang behandlingstid. Noen genotyper forekommer hyppigere i visse deler av verden enn andre. I Norge er genotype 3 den hyppigst forekommende. Behandlingen pågår vanligvis i 12 uker. Under behandlingen går man på regelmessige kontroller.

Formålet med behandling av kronisk hepatitt C er å forhindre skrumplever som kan medføre økt risiko for leverkreft og/eller leversvikt. I store deler av verden er hepatitt C hyppigste årsak.

Bivirkninger ved behandling av hepatitt C

Noen kan oppleve å få bivirkninger av behandlingen, og da er det viktig å ta kontakt med behandlende lege. Hvis behandlingen avbrytes før utgått tid, eller om man ikke tar medisinen regelmessig vil den kanskje ikke ha full effekt.

Før man får begynne en behandling er det viktig å gjennomgå en grundig undersøkelse for å se om man tåler medisinene. I forbindelse med undersøkelsen ser man på den allmenne helsetilstanden, og vurderer hvor skadet pasientens lever er.

 


Klider:

  1. World Health Organization (WHO). Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/
    Vik et al Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:563?–?6
  2. Folkehelseinstituttet – Hepatitt C, en veileder for helsepersonell, http://www.fhi.no/artikler/?id=82751
  3. Legeforeningen, Faglig veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C., september 2014
  4. Dalgard et al, Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:E1?–?8
    Seeff LB: The history of the ”natural history” of hepatitis C (1968-2009) Liver International: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2009;29 Suppl 1:89-99 Maheshwari A et al: Acute hepatitis C. Lancet 2008;372:321-332
Fråga Doktorn om hepatit C

Spør legen

Spør legen gir deg svar på dine spørsmål om hepatitt C.

Gå til spør legen om hepatitt C

Din berättelse

Din historie

Vi vil gjerne ta del i din personlige historie om hvordan det er å leve med hepatitt C.

Send inn din egen fortelling