Hepatitt C og graviditet

Det er uvanlig at en smittet kvinne overfører smitten til barnet sitt. I dag har man ulike testmetoder som med ganske stor sikkerhet kan vurdere om en person med hepatitt C har kurert infeksjonen. Det virker ikke som graviditeten påvirkes av hepatitt C-infeksjon eller medfører at sykdommen forverres hos den gravide kvinnen. Dersom smittsomheten vurderes å være høy hos den gravide kvinnen unngår man inngrep som for eksempel fostervannsprøve, som kan innebære en risiko for at smitten overføres til fosteret. Kvinnen kan til og med amme sitt barn, ettersom man ikke har sett noen økt smitterisiko sammenlignet med amming utført med flaskemating.

 


Klider:

  1. World Health Organization (WHO). Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/
    Vik et al Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:563?–?6
  2. Folkehelseinstituttet – Hepatitt C, en veileder for helsepersonell, http://www.fhi.no/artikler/?id=82751
  3. Legeforeningen, Faglig veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C., september 2014
  4. Dalgard et al, Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:E1?–?8
    Seeff LB: The history of the ”natural history” of hepatitis C (1968-2009) Liver International: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2009;29 Suppl 1:89-99 Maheshwari A et al: Acute hepatitis C. Lancet 2008;372:321-332
Fråga Doktorn om hepatit C

Spør legen

Spør legen gir deg svar på dine spørsmål om hepatitt C.

Gå til spør legen om hepatitt C

Din berättelse

Din historie

Vi vil gjerne ta del i din personlige historie om hvordan det er å leve med hepatitt C.

Send inn din egen fortelling