Hvordan smitter hepatitt C?

Smittefare ved hepatitt C

Hos en smittet person finnes viruset i blodet. Det overføres gjennom at smittsomt blod kommer inn i blodstrømmen på en annen person. Den vanligste smitteveien er sprøyter i forbindelse med narkotikamisbruk. Når man deler sprøyter er det en høy risiko for at man får viruset via blodet. Alle personer som noen gang har brukt narkotika med sprøyter bør teste seg for hepatitt C.

I tillegg til at smitten kan overføres via urene sprøyter kan hepatitt C i sjeldne tilfeller spres gjennom at blod kommer i kontakt med sår på hud eller slimhinner. Smittsomheten kan variere avhengig av hvor høy virusmengden er i blodet hos den enkelte person.

Blodgivere har i Norge blitt testet for hepatitt C siden 1990, men først fra 1993 var testene så pålitelige at man kan anse at det forelå en effektiv og sikker screening av alle blodgivere i Norge. I dag testes alle blodgivere ved hver tapping. Norske helsemyndigheter oppfordrer alle som fikk blodoverføring i 1993 eller tidligere til å teste seg hos sin lege for å utelukke at de kan være bærere av hepatitt C-viruset.. Har man fått blodoverføring før det eller i et annet land, uten å vite om blodet var smittefritt, bør man teste seg for hepatitt C.

Det er svært uvanlig men sykdommen kan til og med spres om man jobber i helsetjenesten og kommer i kontakt med infisert blod. Derfor er det viktig å følge forskrifter og anbefalinger når man jobber med blod.

Smittefaren er relativt lav i forbindelse med spredning av hepatitt C-viruset fra mor til barn under graviditeten. Hepatitt C overføres ikke gjennom brystmelk, føde eller vann og ikke heller gjennom vanlig kroppskontakt som berøring, klemmer eller kyss. Risikoen for å smittes ved samleie finnes men er lav.

Å smittes i forbindelse med piercing eller tatovering er heller ikke så vanlig. Har man mistanke om at nålene brukes om igjen er det allikevel viktig å teste seg.

Inkubasjonstid for hepatitt C

Det tar rundt to uker til seks måneder fra man blir smittet til sykdommen bryter ut. Den perioden kalles for inkubasjonstid. Hepatitt C er ofte en symptomfri infeksjon, rundt 80 prosent av de smittede oppdager ingen symptomer. Det betyr allikevel ikke at sykdommen ikke påvirker kroppen.

Hva sier smitteloven om hepatitt C?

Når man bærer på en smittsom sykdom har man både rettigheter og plikter. I Norge klassifiserer hepatitt C som en allmennfarlig sykdom. Det innebærer at alle sykdomstilfeller må meldes til MSIS, et meldesystem for infeksjonssykdommer. Blant rettigheter som framholdes i loven inngår for eksempel kostnadsfri behandling for den smittede.

 


Klider:

  1. World Health Organization (WHO). Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/
    Vik et al Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:563?–?6
  2. Folkehelseinstituttet – Hepatitt C, en veileder for helsepersonell, http://www.fhi.no/artikler/?id=82751
  3. Legeforeningen, Faglig veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C., september 2014
  4. Dalgard et al, Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:E1?–?8
    Seeff LB: The history of the ”natural history” of hepatitis C (1968-2009) Liver International: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2009;29 Suppl 1:89-99 Maheshwari A et al: Acute hepatitis C. Lancet 2008;372:321-332
Fråga Doktorn om hepatit C

Spør legen

Spør legen gir deg svar på dine spørsmål om hepatitt C.

Gå til spør legen om hepatitt C

Din berättelse

Din historie

Vi vil gjerne ta del i din personlige historie om hvordan det er å leve med hepatitt C.

Send inn din egen fortelling