Hepatitt C – hva er det, hvordan arter den seg og hvordan behandler man hepatitt C?

Hepatitt C er en leversykdom som forårsakes av hepatitt C-viruset. Alvorlighetsgraden kan variere fra en mild sykdom som varer i noen uker, til en alvorlig og livslang sykdom som kan føre til skrumplever og/eller leverkreft. Hepatitt C overføres ved blodsmitte via direkte eller indirekte kontakt med infisert blod.

Viruset har stor utbredelse over hele verden, men det er store forskjeller i forekomst mellom ulike regioner og land. Man regner med at rundt 180 millioner eller rundt 3 prosent av verdens befolkning er smittet av hepatitt C. Rundt 3-4 millioner mennesker smittes hvert år og rundt 350 000 personer dør hvert år av leversykdommer relatert til hepatitt C verden over. Forekomsten er noe lavere i Norge og man regner med at mellom 20 000 og 30 000 har hepatitt C. Sykdommen er smittsom og er i ferd med å bli en global epidemi. På tross av dette er sykdommen fortsatt relativt ukjent og ofte omgitt av fordommer og tabuer. Derfor er det et stort informasjonsbehov om sykdommen.

Hva skjer i kroppen når man får hepatitt C?

Når hepatitt C-viruset kommer inn i kroppen angriper det leverceller for å kunne formere seg. Kroppens immunforsvar har ofte problemer med å bekjempe viruset, noe som på sikt kan lede til arrdannelser i leverens vev. Om arrvev rammer store deler av leveren kan det lede til skrumplever (leverchirrose) som deretter kan forårsake leverkreft.

Sykdommen deles inn i akutt og kronisk hepatitt C. Først får man en infeksjon, akutt hepatitt C, og om den ikke går over etter seks måneder kalles sykdommen kronisk hepatitt C. Hepatitt C er ofte en stille sykdom med langsomt forløp. Majoriteten av de som blir smittet får ingen symptomer eller bare raskt forbigående symptomer. Kun 15 prosent har symptomer og derfor er det vanlig ikke å oppdage eller behandle akutt hepatitt C. Hos 15-50 prosent av alle som smittes av hepatitt C går infeksjonen over av seg selv. De som ikke blir friske det første halvåret utvikler en kronisk infeksjon som leder til betennelse i lever, og på sikt en økt risiko for leversvikt og leverkreft. Kronisk hepatitt C er en livslang sykdom.

Hvordan vet jeg om jeg er smittet?

Etter å ha blitt smittet går det noen måneder før infeksjonen bryter ut. Først da kan man få symptomer, men ofte merker man ikke infeksjonen. Derfor kan det ta flere år før man oppdager at man har sykdommen og får en diagnose. Mange har levd flere år uten å vite at de har hepatitt C. Den eneste sikre måten å vite om en har sykdommen, er å teste seg. Det er viktig å huske på at selv om man ikke har symptomer så kan man smitte andre. Symptomer kan være tretthet, generelt ubehag og man får ofte dårlig appetitt. Noen får også gulfarget hud og øyehvite (gulsot).

Droger

Globalt spres hepatitt C først og fremst på grunn av dårlig hygiene i helsetjenesten i flere land. I dag har smitten i Norge en klar sammenheng med narkotikamisbruk og bruk av infiserte sprøyter. Tidligere kunne smitten overføres gjenom blodoverføringer men dette er ikke lenger vanlig i Norge da alle bloddonasjoner testes for hepatitt C.

Hvor henvender jeg meg for å få hjelp?

Dersom man mistenker at man har hepatitt C skal man alltid kontakte lege for å bli undersøkt. Her tar man en blodprøve som man får svar på i løpet av kort tid. Infeksjonen kan gå over uten behandling, men om viruset fortsatt finnes i blodet etter seks måneder kaller man tilstanden for kronisk hepatitt C.

Tal med läkare

 


Klider:

  1. World Health Organization (WHO). Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/
    Vik et al Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:563?–?6
  2. Folkehelseinstituttet – Hepatitt C, en veileder for helsepersonell, http://www.fhi.no/artikler/?id=82751
  3. Legeforeningen, Faglig veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C., september 2014
  4. Dalgard et al, Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:E1?–?8
    Seeff LB: The history of the ”natural history” of hepatitis C (1968-2009) Liver International: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2009;29 Suppl 1:89-99 Maheshwari A et al: Acute hepatitis C. Lancet 2008;372:321-332
Fråga Doktorn om hepatit C

Spør legen

Spør legen gir deg svar på dine spørsmål om hepatitt C.

Gå til spør legen om hepatitt C

Din berättelse

Din historie

Vi vil gjerne ta del i din personlige historie om hvordan det er å leve med hepatitt C.

Send inn din egen fortelling