Riskoer og forebyggende tiltak

Idag finnes det ingen vaksine mot hepatitt C. Derfor er det veldig viktig å forsøke å forebygge smitte gjennom generelle rutiner, for eksempel hansker ved kontakt med blod

Blod fra blodgivere testes for Hepatitt C. Hepatitt C er klassifiseret som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det innebærer at alle sykdomstilfeller må meldes til MSIS, et meldesystem for smittsomme sykdommer.

Forebygging

Personer som er smittet av hepatitt C skal informeres om hvordan de unngår å føre smitten videre. Det er for eksempel viktig å dekke til og med småsår med plaster og man er pliktig å fortelle om at man har sykdommen når man søker helsehjelp eller tannpleie. Man anbefaler også å vaksinere seg mot hepatitt A og B ettersom disse infeksjonene øker risikoen for leverskade.

Risikogruppene

Man tilhører en risikogruppe dersom man noen gang utsettes for risikoen av å smittes med hepatitt C. De aller fleste med hepatitt C smittes gjennom sprøytemisbruk. Når man deler sprøyter finnes det stor risiko for å få viruset gjennom blodet. Alle personer som noen gang har injisert narkotika bør teste seg for hepatitt C.

Det er høyst uvanlig, men sykdommen kan til og med spres om man jobber i helsetjenesten og kommer i kontakt med infisert blod. Derfor er det viktig å følge forskrifter og anbefalinger når man jobber med blod.

Den andre risikogruppen er smittet i forbindelse med blodoverføring. Hepatitt C-viruset ble oppdaget i 1989. Effektive tester for Hepatitt C var ikke tilgjengelig før 1993 og derfor oppfordres alle som har fått blodoverføring før dette til å teste seg.

Tatuering

Det er heller ikke så vanlig å smittes i forbindelse med piercing eller tatovering. Har man mistanke om at nålene brukes om igjen i forbindelse med inngrepet er det allikevel viktig å teste seg.

Smittefaren er relativt liten når det gjelder spredning av hepatitt C-viruset fra mor til barn under graviditeten, selv om det finnes visse regioner og land hvor denne smitteveien er relativt vanlig.

 


Klider:

  1. World Health Organization (WHO). Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/
    Vik et al Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:563?–?6
  2. Folkehelseinstituttet – Hepatitt C, en veileder for helsepersonell, http://www.fhi.no/artikler/?id=82751
  3. Legeforeningen, Faglig veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C., september 2014
  4. Dalgard et al, Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:E1?–?8
    Seeff LB: The history of the ”natural history” of hepatitis C (1968-2009) Liver International: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2009;29 Suppl 1:89-99 Maheshwari A et al: Acute hepatitis C. Lancet 2008;372:321-332
Fråga Doktorn om hepatit C

Spør legen

Spør legen gir deg svar på dine spørsmål om hepatitt C.

Gå til spør legen om hepatitt C

Din berättelse

Din historie

Vi vil gjerne ta del i din personlige historie om hvordan det er å leve med hepatitt C.

Send inn din egen fortelling