Vaksine mot hepatitt C?

Behandling av hepatitt C

Hepatitt C-viruset ble oppdaget i 1989. Det finnes ingen vaksine mot hepatitt C ettersom det er vanskelig å fremstille på grunn av virusets store evne til å endre form. Imidlertid oppfordres personer med kronisk hepatitt C til å vaksinere seg mot hepatitt A og B ettersom disse infeksjonene øker risikoen for leverskade.

Lång väg

Hvordan ser framtiden ut når det gjelder vaksine mot hepatitt C?

Det pågår for øyeblikket intensiv forskning for å utvikle en vaksine mot hepatitt C.

 


Klider:

  1. World Health Organization (WHO). Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/
    Vik et al Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:563?–?6
  2. Folkehelseinstituttet – Hepatitt C, en veileder for helsepersonell, http://www.fhi.no/artikler/?id=82751
  3. Legeforeningen, Faglig veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C., september 2014
  4. Dalgard et al, Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:E1?–?8
    Seeff LB: The history of the ”natural history” of hepatitis C (1968-2009) Liver International: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2009;29 Suppl 1:89-99 Maheshwari A et al: Acute hepatitis C. Lancet 2008;372:321-332
Fråga Doktorn om hepatit C

Spør legen

Spør legen gir deg svar på dine spørsmål om hepatitt C.

Gå til spør legen om hepatitt C

Din berättelse

Din historie

Vi vil gjerne ta del i din personlige historie om hvordan det er å leve med hepatitt C.

Send inn din egen fortelling