Nordic Secure the Future

Mellom 2006-2012, hadde vi et nordisk program, Nordic Secure the Future, inspirert av vårt globale Secure the Future-program. Programmet gjorde det mulig for erfarne spesialister og sykepleiere å reise til Afrika for å bekjempe HIV / AIDS krisen.

Totalt 24 nordiske leger og sykepleiere deltok i programmet. På www.bms.se/nstf beskrives programmet i sin helhet. Gjennom vårt engasjement i Nordic Secure the Future, ønsket vi å gi vårt bidrag til kampen mot AIDS-epidemien i Afrika, i tillegg til de innovative og livsforlengende medisiner vi har utviklet for pasienter som lever med HIV.

Les mer på vår hjemmeside for Nordic Secure the Future:

Nordic Secure the Future webbplats

Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss