Våre Legemidler

Bristol-Myers Squibb er et av verdens ledende legemiddelfirmaer innen forskning.  Firmaets oppgave er å forlenge og forbedre livet for pasientene. Gjennom samarbeid med forskere i Norge og andre land i verden har vi som formål å utvikle behandlingen med våre legemidler for å oppfylle denne oppgaven.

 

Les mer under de respektive områdene.

 

Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss