Våre legemidler - Antiinfektiva

Antibakterielle

Azactam (aztreonam)
Azactam er et antibiotikum som brukes ved alvorlige infeksjoner av spesialister på sykehus.
Pakningsvedlegg, infusjons-/injeksjonssubstans 1g, 2g

 

Diclocil (dicloxacillin)
Diclocil er en type penicillin som brukes ved hud- og bløtdelsinfeksjoner
Pakningsvedlegg, pulver til injeksjonsvæske 500 mg, 1 g eller 2 g

Pakningsvedlegg, kapsler 250 mg, 500mg,
mikstur, suspensjon 12,5 mg/ml

 

Pentrexyl (ampicillin)

Pakningsvedlegg, pulver til injeksjons-/infusjonsvæske 500 mg, 1 g og 2 g

 

Antivirale

Baraclude (entekavir)

Pakningsvedlegg, mikstur 0,05 mg/ml

Pakningsvedlegg, tabletter 0,5 mg

Pakningsvedlegg, tabletter 1,0 mg

 

Les mer under HIV/AIDS

Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss