Våre legemidler - hiv/aids

Våre produkter innen det antivirale området er:

Atripla (efavirenz, emtricitabin, tenofovirdisoproksil)

Dere kan finne mer informasjon om Atripla i Felleskatalogen

Reyataz (atazanavir) 
Pakningsvedlegg, kapsler 150 mg
Pakningsvedlegg, kapsler 200 mg
Pakningsvedlegg, kapsler 300 mg

EVOTAZ (atazanavir/kobicistat)
Paknigsvedlegg, filmdrasjerte tabletter 300 mg, 150 mg

Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss