Våre legemidler - hjerte/kar

Eliquis (apixaban)

Pakningsvedlegg, tabletter, filmdrasjerte, 2,5 mg


Pravachol (pravastatin)
Pakningsvedlegg, tabletter 20 mg, 40 mg


Questran (kolestyramin)

Pakningsvedlegg, dosepulver 4 g

Dersom du har spørsmål rundt tilbakekallingen av Questran, ber vi deg kontakte infosverige@bms.com, eller ringe vårt sentralbord på telefonnummer 67 55 53 50. Vi beklager denne situasjonen.

 

Questran Loc (kolestyramin)

Pakningsvedlegg, dosepulver 4 g

 

Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss