Våre legemidler

Bristol-Myers Squibb er et av verdens ledende legemiddelfirmaer innen forskning.  Firmaets oppgave er å forlenge og forbedre livet for pasientene. Gjennom samarbeid med forskere i Norge og andre land i verden har vi som formål å utvikle behandlingen med våre legemidler for å oppfylle denne oppgaven. 

 

Les mer under de respektive områdene.