Våre legemidler - Hiv/aids

Våre produkter innen det antivirale området er:

Atripla (efavirenz, emtricitabin, tenofovirdisoproxil)
Dere kan finne mer informasjon om Atripla i Felleskatalogen

EVOTAZ (atazanavir/kobicistat)
Felleskatalogtekst

Reyataz (atazanavir) 
Felleskatalogtekst