Vårt engasjement

Overfor våre pasienter og kunder, ansatte, globale fellesskap, aksjonærer, miljø og andre interessenter, lover vi å handle i samsvar med vår overbevisning og integritet.

Vi opererer med effektiv styring og høye standarder for etisk atferd. Vi etterstreber åpenhet og dialog med våre interessetakere for å oppnå en bedre forståelse for deres behov. Vi tar vårt engasjement i forhold til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftighet på alvor, en forventning som også gjelder for våre samarbeidspartnere og leverandører.

Til våre pasienter og kunder

Vi er engasjert i vitenskapelig spisskompetanse og investeringer i forskning og utvikling for å tilby innovative legemidler av høy kvalitet som svarer på utilfredsstilte medisinske behov og hjelper pasienter med å overleve alvorlige sykdommer. Vi benytter vitenskapelig nøyaktighet for å produsere både klinisk og økonomisk verdi gjennom legemidler som forbedrer pasienters liv. Vi streber etter å gjøre informasjon om våre kommersialiserte legemidler tilgjengelig i en bred skala.

Til våre ansatte

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsstyrke og inkluderende kultur. Helse, sikkerhet, yrkesutvikling, balanse i arbeidslivet og et likeverdig, respektfullt forhold til våre ansatte er blant våre høyeste prioriteringer.

Til våre aksjonærer

Vi streber etter å produsere positive resultater og verdi for aksjonærene.

Til vårt miljø

Vi oppfordrer til ivaretakelse av naturressursene og etterstreber å minimalisere vår bedrifts påvirkning på miljøet.

Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss