Vårt miljøansvar

Vi har også ambisiøse mål i forhold til å redusere energi-og vannforbruk og gjøre produksjonen mer miljøvennlig. Våre globale miljømål, som er blant de mest omfattende i bransjen, blir kontinuerlig målt og resultatene blir publisert. Les mer om vårt globale miljøarbeid her.

Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss