Vårt samfunnsansvar: globalt

Vår misjon er å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer. I tillegg til dette viktige arbeidet, tar vi også et større samfunnsansvar.

Globalt har Bristol-Myers Squibb en stiftelse som har som mål å fremme likeverdig behandling gjennom en rekke programmer. Stiftelsen har fokusert sitt arbeid på fire sykdommer og regioner:

  • HIV / AIDS i Afrika, der aids-epidemien fortsetter å spre seg
  • Hepatitt i Asia, der millioner av mennesker er smittet med hepatitt B
  • Kreft i Sentral-og Øst-Europa, der det er et stort behov for tilgang til utdanning, behandling, forebygging og omsorg.
  • Alvorlige psykiske lidelser i USA, der noen grupper har behov for mer behandling og støtte

Modellen for alle programmer er Bristol-Myers Squibb satsing Secure The Future®. Dette programmet, som startet i 1999 for å støtte kampen mot HIV / AIDS i Afrika, har tydelig vist at lokalsamfunn kan redusere helseforskjeller ved å integrere medisinsk behandling med helseutdanning og bedre helseomsorg.

Les mer om vårt globale samfunnsansvar her

Barn som springer

Samfunnsansvar

I tillegg til vår oppgave å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer, har vi også et stort samfunnsansvar.

Om vårt samfunnsansvar

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss