Trinn 11 - En ny doseringsform

Det aktuelle legemiddelet, f.eks. kapsler eller tabletter, fremstilles ved legemiddelsubstansen og med et antall hjelpestoffer. Doseringen gjør det lettere for pasientene å bruke og gjør det enklere for pasienten å beregne riktig dose. Etter en tids bruk av et nytt legemiddel, skjer det ofte at en finner behov for et nytt doseringsskjema, eller forbedring av eksisterende, for eksempel en langtidsvirkende tablett.

På samme måte som legemiddelet en gang ble prøvd frem, kreves nå en farmasøytisk utvikling. Holdbarheten av substansen i den nye blandingen er undersøkt, renhet og kvalitets krav, samt analyse bestemmes og dokumentert. Man må også bevise at tidligere studier på effekt og sikkerhet også er relevant for den nye forbedringen, alternativt må nye slike studier gjennomføres.

En forespørsel sendes til det legemiddelverket som opprinnelig godkjent stoffet for markedsføring. Dersom myndighetene anser dokumentasjonen av den nye doseringen til å være tilfredsstillende, blir det gitt en godkjennelse for markedsføring av medisinen.

Trinn 12 - et legemiddel blir til

Drug discovery

Et legemiddel blir ferdigstilt

I denne filmen (på engelsk) får du se hvordan et legemiddel blir laget hos et amerikansk legemiddelselskap.

Se filmen på Youtube

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss