Trinn 2. Et stoff blir testet frem

Et stoff med en kjemisk struktur som forventes å ha de riktige fuksjonene, er valgt til videre utvikling. Stoffet renses og defineres kjemisk. Deretter begynner prosessen med å bestemme om virkestoffet har ønskelig medisinsk virkning uten bivirkninger.

Virkestoffets effekt på ulike vev og organer er undersøkt og en omtrentlig dose bestemmes. For antibiotiske stoffer testes aktiviteter på et stort antall bakteriestammer. Man må også studere hvordan stoffet blir tatt opp av kroppen, altså hvordan det blir absorbert, distribuert, brytes ned og skilles ut. Disse studiene er utført på vev og cellekulturer i prøverør og med dyreforsøk. Dersom resultatene er fordelaktige fortsettes utviklingen av virkestoffet.

Før virkestoffet kan gis til mennesker må det bekreftes at det er godt tolerert og ikke har alvorlige bivirkninger. Det kreves at virkestoffet i dyrestudier viser tilstrekkelig sikkerhetsmargin med hensyn til de doser som kan være relevante for behandling av mennesker, samt at den ikke gir skade på foster og kreftfremkallende effekter. De langsiktige dyrestudiene (såkalte pre-kliniske studier) foregår samtidig som de tidligere kliniske studiene starter med mennesker.

Samtidig med de prekliniske studiene pågår også utviklingen av det farmasøytiske stoffet, og mye arbeid er satt inn i utviklingen av et egnet farmasøytisk preparat, for eksempel en tablett eller salve. Dette arbeidet vil hjelpe pasienten til å bruke legemiddelet med å dosere det på en forsvarlig måte. Holdbarheten av substansen og legemiddelet er undersøkt, renhets- og kvalitetskrav fastslås og man utvikler hensiktsmessige metoder for å teste om kravene er oppfylt.

Resultatene fra alle tester og studier samles i en rapport med bilder og blir en del av dokumentasjonen for det nye legemiddelet.

Trinn 3 - et legemiddel blir til

Drug discovery

Et legemiddel blir ferdigstilt

I denne filmen (på engelsk) får du se hvordan et legemiddel blir laget hos et amerikansk legemiddelselskap.

Se filmen på Youtube

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss