Trinn 4 - Fase II studie

Dersom fase I-studiet gir positivt utslag kan legemiddelet for første gang teste på stoffet på pasienter, det vil si mennesker som er rammet av den sykdommen de ønsker å lindre eller kurere. Dens primære mål er å avgjøre en passende dose. Disse studiene er kjent som fase II-studier og inngår med et begrenset antall pasienter. I mange tilfeller har studien blitt utført ved flere sykehus i landet og i andre land og kalles for et multi-senter studie.

Først etter fase II i studiet, vet man om det nye stoffet kan være et medisinsk fremskritt.

Trinn 5 - et legemiddel blir til

Drug discovery

Et legemiddel blir ferdigstilt

I denne filmen (på engelsk) får du se hvordan et legemiddel blir laget hos et amerikansk legemiddelselskap.

Se filmen på Youtube

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss