Trinn 5 - Fase III studie

Hvis det fremkalte legemiddelet viser seg å være trygt og effektivt fra tidligere studier, testes den nå i sin endelige doseringsform (for eksempel med en bestemt type tablett) på en mye større gruppe av pasienter.

Det samme legemiddelet sammenlignes ofte med inaktive tabletter (placebo), og legemidler som allerede kanskje finnes på apoteket med avseende medisinsk effekt og bivirkninger. Disse studiene er ofte "dobbelt blinde", dvs. verken legen eller pasienten vet hvilken behandling som gis til hver pasient før studien er fullført.

Bare når fase III studier er gjennomført og evaluert, kan man vite sikkert om stoffet oppfyller alle kravene som stilles for et nytt legemiddel.

Trinn 6 - et legemiddel blir til

Drug discovery

Et legemiddel blir ferdigstilt

I denne filmen (på engelsk) får du se hvordan et legemiddel blir laget hos et amerikansk legemiddelselskap.

Se filmen på Youtube

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss