Trinn 7 - Legemiddelet kan nå markedsføres

Når europeiske og norske legemiddelmyndigheter har godkjent legemiddelet for salg, vil produsenten søke om pris, og Legemiddelverket bestemmer prisen. Prisene fastsettes på grunnlag av prisene for samme legemiddel i ni nord- og mellomeuropeiske land.

Ofte søkes det også om at legemiddelet inkluderes i blåreseptordningen, slik at legemiddelet blir billigere for pasientene. Når myndighetene skal bestemme om et legemiddel skal dekkes av blåreseptordningen, vurderes det om sykdommen er alvorlig, om effekten er av en viss betydning og vist i gode medisinske studier, og om kostnaden ved legemiddelet står i et rimelig forhold til helsegevinsten.

Trinn 8 - et legemiddel blir til

Drug discovery

Et legemiddel blir ferdigstilt

I denne filmen (på engelsk) får du se hvordan et legemiddel blir laget hos et amerikansk legemiddelselskap.

Se filmen på Youtube

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss