Trinn 12 - Nytt bruksområde forskes på

Et legemiddel er ofte effektivt mot flere forskjellige sykdommer. For eksempel kan en og samme substans ha effekt både mot høyt blodtrykk og hjerteklapp og en antibiotika kan være effektiv både mot hovne mandler og urinveisinfeksjoner.

Det tar lang tid og det er kostbart å gjøre alle de studiene som trengs for å dokumentere effekten og sikkerheten for et spekter av bruksområder. Derfor kan legemiddelselskapet først studere ett eller to indikasjoner, og senere, når legemiddelet har blitt tatt i bruk, fortsette utviklingen av flere bruksområder.

Når et legemiddel har vært på markedet en stund og erfaringen av dens kliniske effekt har økt ytterligere, kan leger og bedrifter finne nye bruksområder. Nyere kliniske studier må gjennomføres for å dokumentere en gunstig effekt.

For att legemiddelet skal anbefales for utvidet bruk, må dette godkjennes av legemiddeltilsynet. En søknad sendes inn, dokumentasjonen blir vurdert og bruken av den nye indikasjonen godkjennes.

Trinn 13 - et legemiddel blir til

Drug discovery

Et legemiddel blir ferdigstilt

I denne filmen (på engelsk) får du se hvordan et legemiddel blir laget hos et amerikansk legemiddelselskap.

Se filmen på Youtube

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss