Trinn 13 - Sikker bruk

Alle norske leger og tannleger har plikt til å rapportere til legemiddelverket om alvorlige bivirkninger og tidligere ukjente bivirkninger som kan oppstå hos pasienter de behandler. Lignende regler gjelder også i andre land.

Et legemiddel blir overvåket svært nøye for og raskt kunne oppdage om det er uventede bivirkninger, eller hvis noen kjente bivirkninger er mer vanlig enn forventet. En alvorlig bivirkning skal straks, og senest innen 15 dager fra den tiden det ble kjent for det farmasøytiske selskapet, rapporteres til alle legemiddelverk i land hvor legemiddelet brukes. Legemiddelverket som World Health Organization (WHO) kommuniserer også direkte med hverandre og gjør sikkerhetstester.

Selskapet vurderer fortløpende om de bivirkningene som er innrapportert innebærer at informasjonsteksten om legemiddelet må endres. Endringer av opplysningene blir gjort i samarbeid med statens legemiddelverk for godkjennelse av nye tekster. Legemiddelverket kan også foreslå endringer på bakgrunn av de innsendte sikkerhetsrapporter.

Alvorlige bivirkninger kan bety at forholdet mellom fordel og risiko for pasienter ikke er tilstrekkelig stort nok og at bruken av medikamentet begrenses til pasienter som har en viss sykdom eller at legemiddelet blir tatt bort fra markedet.

Nye legemidler overvåkes spesielt nøye med hyppige sikkerhetssammenligning.

Drug discovery

Et legemiddel blir ferdigstilt

I denne filmen (på engelsk) får du se hvordan et legemiddel blir laget hos et amerikansk legemiddelselskap.

Se filmen på Youtube

forskning

Om oss

Bristol-Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som arbeider for å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler, som hjelper pasienter til å overvinne alvorlige sykdommer.

Les mer om oss