EFPIA regler om offentliggjøring

Sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa –  European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) – og medlemsorganisasjonene har vedtatt regler om offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelindustri til helsepersonell og helseorganisasjoner.

EFPIA-reglene definerer hva medlemsorganisasjoner som Bristol-Myers Squibb (BMS), skal offentliggjøre. Eksempler på finansielle overføringer som skal registreres, er stipend til en helseorganisasjon eller et konsulenthonorar for et foredrag holdt av en lege.

BMS ser på åpenhet som et viktig grep for å øke kunnskapen om, og øke tilliten til, legemiddelindustriens samarbeid med helsetjenesten. Som medlem av EFPIA og LMI, vil BMS offentliggjøre finansielle overføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner fra og med 2016 i tråd med retningslinjene til EFPIA.

EFPIA regler om offentliggjøring – ofte stilte spørsmål

EFPIA-reglene – hva går de ut på i detalj?

 • I henhold til EFPIA-reglene skal BMS samle inn og oppbevare en oversikt over direkte eller indirekte finansielle overføringer fra legemiddelselskapet til helsepersonell og helseorganisasjoner fra og med 1. januar 2015. Arbeidet vil gjøres i samsvar med lokale og europeiske lover og regler for personvern.
 • De første offentliggjøringene vil skje våren 2016 og gjelde for fjoråret (2015).
 • Offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelindustri til helsepersonell og helseorganisasjoner vil skje årlig.
 • Av persondatahensyn vil BMS bare offentliggjøre utbetalinger og verdioverføringer til mottakere som har gitt tillatelse til dette.

Hvilke utbetalinger og overføringer av verdier til helsepersonell og helseorganisasjoner vil bli offentliggjort?

Helsepersonell Helseorganisasjon
 • Registreringsgebyr
 • Reise
 • Opphold for tjenester og konsulentarbeid
 • Honorar for tjenester og konsulentarbeid
 • Bidrag til kostnader for et arrangement
 • Sponsor-avtaler
 • Registreringsgebyr
 • Reise
 • Opphold
 • Honorar for tjenester og konsulentarbeid
 • Gaver og stipend

Hvorfor er det behov for regler om offentliggjøring?

Det er viktig at allmennheten har tillit til relasjonen mellom helsepersonell og legemiddelindustri ikke påvirker kliniske beslutninger eller legger føringer for hva slags legemidler og behandling som tilbys pasientene. Allmennheten skal kunne stole på at en lege vil anbefale, administrere eller anmode om den rette pleien og behandlingen, utelukkende basert på kliniske resultater og erfaring. De nye reglene om åpenhet har som mål å styrke det nødvendige og legitime forholdet mellom apotekbransje, legemiddelindustri, helsepersonell og helseorganisasjoner.

For flere ofte spurte spørsmål om EFPIA regler om offentliggjøring

Besøk http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2

Hvorfor samarbeider vi med helsepersonell?

Vi samarbeider med noen av landets fremste fagpersoner som har inngående kunnskap, ekspertise og innsikt i et spesifikt sykdomsområde eller et terapiområde. Dette gjør vi for å sikre at våre legemidler dekker pasientenes behov og hjelper dem til å overvinne alvorlige sykdommer.

Hvorfor offentliggjør vi utbetalinger til helsepersonell?

Med utgangspunkt i BMS etiske standard og vår firmapolicy, gir vi leger og forskere rimelig kompensasjon for den tid, ekspertise og tjenester de bidrar med til legemiddelfinansiert forskning eller til utdanning av kolleger for å fremmer klinisk vitenskap som kommer pasienten til gode.

EFPIA-rapport om offentliggjøring

 

Hvis du har spørsmål om transaksjoner som er rapportert av Bristol-Myers Squibb, ta kontakt med oss på:
Send forespørsler via e-post til: mg-transparency_bms@bms.com